Lifeline SPAC I Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä. Lisäksi noudatamme Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa, 1.1.2020 voimaan tullutta Hallinnointikoodia.

Osakeyhtiölain ja Lifeline SPAC I:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinto ja valvonta on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Lisäksi johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoimintojen kehittämisessä ja operatiivisessa hallinnossa.

Yhtiön osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.