Strategisena tavoitteenamme on ensisijaisesti tunnistaa ja hankkia korkean kasvupotentiaalin omaava listaamaton teknologiapainotteinen kohdeyhtiö, jonka kotipaikka on lähtökohtaisesti Suomi tai muu Pohjoismaa. Keskitymme toimialoihin, joista yhtiön sponsoreilla, johdolla ja hallituksen jäsenillä on kokemusta. Arviomme mukaan erityisesti teknologiapainotteisten kasvuyhtiöiden markkina on Suomessa ja Pohjoismaissa lupaava.

Fokuksemme on teknologiapainotteisissa kasvuyhtiöissä

Uskomme sopivan ostokohteen löytyvän strategiamme mukaiselta sektorilta, mutta emme kuitenkaan etukäteen sulje pois sijoitusta jollekin muullekin toimialalle, mikäli tällaisen kohdeyhtiön kasvupotentiaali ja sijoitusmahdollisuudet osoittautuisivat yhtiön sijoitusstrategiaan paremmin sopiviksi.

Mahdollisiksi kohdeyhtiöehdokkaiksi etsimme teknologiapainotteisia myöhäisemmän kasvuvaiheen yhtiöitä, jotka eivätkä usein vielä tuota voittoa, mutta joilla on kuitenkin toimivaksi arvioitu liiketoimintamalli.

Esimerkkejä tällaisista yhtiöistä ovat muun muassa yhtiöt, jotka pyrkivät lisäämään kasvuaan kehittämällä markkinointiaan tai pyrkivät maantieteelliseen laajentumiseen, pyrkivät laajentamaan tuotekehitystään tai muulla tavalla merkittävästi kasvattamaan toimintaansa. Yhtiön sijoitusstrategian mukaiset kasvuvaiheen yhtiöt vaativat tyypillisesti vielä taloudellista ja muuta kehitystyötä ennen kuin niiden voidaan olettaa tuottavan voittoa sijoittajilleen, mutta korkean riskin vastapainona on tyypillisesti myös mahdollisuus saavuttaa korkeita tuottotavoitteita pitkällä aikavälillä.

Kriteereitä ja piirteitä, jotka lisäävät kohdeyhtiön houkuttelevuutta Lifeline SPAC I:n näkökulmasta
  • Korkean kasvupotentiaalin omaava markkina ja suotuisat pitkän aikavälin trendit
  • Varteenotettava markkinapositio ja epäreilu kilpailuetu
  • Kyvykäs, sitoutunut ja vahva johto
  • Miljardien eurojen arvopotentiaali
  • Mahdollisuus kasvun rahoitukseen omistajien jatkaessa merkittävinä omistajina sekä kohdeyhtiön hyötyminen SPAC-yhtiön rakenteesta ja listayhtiöympäristöstä
  • Kohdeyhtiö pystyy hyödyntämään Lifelinen Sponsoreiden asiantuntemusta ja verkostoja