SPAC-yhtiö (Special Purpose Acquisition Company) on yritysostoja varten perustettu yhtiö, jolla ei ole operatiivista liiketoimintaa ja jonka tavoitteena on kerätä pääomaa listautumisannin avulla toteuttaakseen listaamattoman kohdeyhtiön tai -yhtiöiden hankinnan tietyn ajanjakson kuluessa, tavallisesti 6–36 kuukauden sisällä SPAC-yhtiön omasta listautumisesta. Tämän jälkeen yhdistyneen yhtiön osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

SPAC-yhtiön perustajaosakkaista ja mahdollisista sponsoreista koostuva ryhmä vastaa lähtökohtaisesti yritysostokohteiden etsimisestä, huolellisesta analysoinnista ja yritysoston toteutuksesta. SPAC-malli on runko, jonka ympärille on mahdollista rakentaa sijoitusprofiililtaan hyvin erityyppisiä yhtiöitä ja yhtiön rakenne riippuu paljon sen perustaneen sponsorin ja perustajien osaamisalueista ja vahvuuksista.

SPAC-yhtiön listaaminen toimii vaihtoehtona perinteiselle listautumisprosessille, jolloin SPAC-yhtiö tarjoaa yritysoston kohteelle listausrungon, jolla kohdeyhtiö pääsee välittömästi pääomamarkkinoille. Samalla sijoitusmuoto tarjoaa pääomaa tarvitseville yhtiöille mahdollisuuden hyödyntää SPAC-yhtiön resursseja ja SPAC-yhtiön johdon kokemusta toiminnan laajentamisesta, kehittämisestä ja kannattavuuden lisäämisestä.

SPAC-yhtiön rakenteeseen kuuluu, että mikäli yhtiö ei saa toteutettua yritysostoa päätökseen tyypillisesti enintään 24–36 kuukauden aikarajassa SPAC-yhtiön omasta listautumisesta, SPAC-yhtiö tullaan lakkauttamaan.