Lifeline SPAC I:n strategiana on ensisijaisesti tunnistaa ja hankkia korkean kasvupotentiaalin listaamaton teknologiasektorilla toimiva kohdeyhtiö. Strategiamme keskiössä on yritysoston toteuttaminen osakevastikkeella, jolloin listautumisannissa keräämämme varat käytetään kohdeyhtiön kasvun rahoittamiseen.

Sijoitusstrategiaamme kuuluu sellaisten yritysostokohteiden tunnistaminen ja yritysostojen tekeminen, jotka tuottavat pitkällä aikavälillä merkittävää taloudellista lisäarvoa osakkeenomistajille. Etsimällämme kohdeyhtiöllä on erinomainen pitkän aikavälin kasvu- ja kansainvälistymispotentiaali, jota voimme yhdessä sponsorien kanssa tukea ja kiihdyttää.

Kohdesegmentteihimme kuuluvat esimerkiksi yritysohjelmistot, terveysteknologia, ilmastoteknologia, digitaaliset kuluttajatuotteet ja -palvelut sekä robotiikka ja laitteisto. Nämä teknologiasegmentit ovat globaalisti erittäin suuria markkinoita ja niillä on lisäksi erittäin vahvat kasvunäkymät. Lifeline SPAC I ei ole vielä identifioinut mahdollista yritysoston kohdeyhtiötä, mutta kohdemarkkinan potentiaalia on jo arvioitu.

Näin tunnistamme sijoituskohteen

Sijoitusstrategiamme perustuu yleisesti ajatukseen siitä, että paras mahdollinen tapa luoda arvoa osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä on valita kohdeyhtiö, jonka kasvua ja kehitystä pystytään tukemaan Lifeline SPAC I:n laajaa osaamista ja kokemusta sekä kansainvälistä kontaktiverkostoa hyödyntäen.

Lue Lifeline SPAC I:n vahvuuksista