Lifeline SPAC I Oyj on suomalainen yritysostoja varten perustettu SPAC-yhtiö. Keräsimme pääomaa listautumisannilla ja listauduimme Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille. Tarkoituksenamme on toteuttaa yritysosto 24-36 kuukauden kuluessa suunnitellusta listautumisesta.

Tarjoamme mahdollisuuden sijoittaa kohteeseen, johon yksityissijoittajilla tai monilla institutionaalisilla sijoittajilla ei muuten olisi mahdollisuuksia sijoittaa, sillä tällaisia sijoituksia tekevät tyypillisesti myöhemmän vaiheen pääomasijoitusrahastot. Tavoitteenamme on aikaansaada tuottoa osakkeenomistajille ja kasvattaa kohdeyhtiön arvoa tukemalla sen kasvua ja kehitystä myös yhdistymisen jälkeen.

Strategisena tavoitteenamme on ensisijaisesti tunnistaa pohjoismainen korkean kasvupotentiaalin omaava listaamaton teknologiapainotteinen kohdeyhtiö ja yhdistyä sen kanssa.

Hallituksemme ja johtoryhmämme jäsenillä sekä sponsoreillamme on laajat kontaktiverkostot sekä kokemusta teknologia-alan kasvuyhtiöiden rahoittamisesta ja kehittämisestä. Etsimme kohdeyhtiötä, jolla on toimivaksi todettu liiketoimintamalli ja selkeä liiketoimintasuunnitelma.

Yhtiön sponsoreilla on useiden vuosien kokemus teknologia-alan kasvuyhtiöiden rahoittamisesta ja kehittämisestä. Yhtiön perustajia ovat Lifeline SPAC I:n toimitusjohtaja Tuomo Vähäpassi ja talousjohtaja Mikko Vesterinen, jotka vastaavat yhtiön operatiivisesta toiminnasta. Perustajaosakkailla on pitkä yrityskauppa- ja pääomamarkkinakokemus.

Lue lisää Lifeline SPAC I:n hallinnoinnista