Lifeline SPAC I Oyj:n omistusrakenne muodostuu yhtiön liikkeeseenlaskemista osakkeista ja osakepääomasta, minkä lisäksi yhtiö on liikkeeseenlaskenut ja tulee liikkeeseenlaskemaan warrantteja, jotka oikeuttavat merkitsemään yhtiön A-sarjan osakkeita warranttien ehtojen mukaisesti.

Lifeline SPAC I Oyj:llä on kolmenlaisia warrantteja: perustajawarrantteja, sponsoriwarrantteja ja sijoittajawarrantteja.

Perustaja­warrantit

Yhtiön perustajaosakkaat ovat syyskuussa 2021 merkinneet yhteensä 495 833 kappaletta perustajawarrantteja (sarja 2021-A), joista jokainen oikeuttaa merkitsemään yhden A-sarjan osakkeen. Perustajawarranttien warranttikohtainen merkintähinta on 12,00 euroa merkittävältä osakkeelta.

Yhtiön hallituksella on oikeus päättää, että perustajawarranttien merkinnät voidaan toteuttaa nettomerkintänä. Nettomerkinnässä merkintähintaa ja merkintäsuhdetta muutetaan siten, että perustajawarranttien merkitsijä saa merkitä perustajawarranttien nettoarvoa vastaavan määrän A-sarjan osakkeita 0,01 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Perustajawarranttien nettoarvo lasketaan alkuperäisen merkintähinnan ja osakekurssin välisestä erotuksesta. A-sarjan osakkeen osakekurssina käytetään edeltävän 30 päivän kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Nasdaq Helsingin ylläpitämällä markkinapaikalla pois lukien merkintäilmoitusta edeltävää kolmea kaupankäyntipäivää.

Perustajawarrantit oikeuttavat merkitsemään A-sarjan osakkeita 30 päivän kuluttua yritysoston toteuttamisen jälkeen.

Sponsori­warrantit

Yhtiön sponsorit ovat syyskuussa 2021 merkinneet yhteensä 329 672 kappaletta yhtiön liikkeeseenlaskemia sponsoriwarrantteja. Lisäksi sponsorikomitean jäsenet ja hallituksen jäsenet ovat henkilökohtaisesti tai määräysvaltayhtiöidensä kautta sitoutuneet listautumisannin yhteydessä merkitsemään yhteensä 2 007 828 kappaletta sponsoriwarrantteja. Sponsoriwarranteista jokainen oikeuttaa merkitsemään yhden Yhtiön A-sarjan osakkeen. Sponsoriwarranteilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 12,00 euroa merkittävältä osakkeelta.

Yhtiön hallituksella on oikeus päättää, että sponsoriwarranttien merkinnät voidaan toteuttaa nettomerkintänä. Nettomerkinnässä merkintähintaa ja merkintäsuhdetta muutetaan siten, että sponsoriwarranttien merkitsijä saa merkitä sponsoriwarranttien nettoarvoa vastaavan määrän A-sarjan osakkeita 0,01 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Sponsoriwarranttien nettoarvo lasketaan alkuperäisen merkintähinnan ja osakekurssin välisestä erotuksesta. A-sarjan osakkeen osakekurssina käytetään edeltävän 30 päivän kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Nasdaq Helsingin ylläpitämällä markkinapaikalla pois lukien merkintäilmoitusta edeltävää kolmea kaupankäyntipäivää.

Sponsoriwarrantit oikeuttavat merkitsemään A-sarjan osakkeita 30 päivän kuluttua yritysoston toteuttamisen jälkeen.

Sijoittaja­warrantit

Sijoittajawarrantit annetaan niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole äänestäneet yhtiökokouksessa yritysostoa vastaan ja vaatineet omistamiensa A-sarjan osakkeiden lunastamista yritysostosta päättävän yhtiökokouksen jälkeen. Kaikille A-sarjan osakkeenomistajille annetaan hallituksen määrittämänä täsmäytyspäivänä, joka on 30 päivää yritysostosta päättävästä yhtiökokouksesta, jokaista kolmea osakkeenomistajan omistamaa A-sarjan osaketta kohden yksi sijoittajawarrantti, joka oikeuttaa merkitsemään yhden A-sarjan osakkeen 11,50 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Sijoittajawarrantteja voidaan antaa enintään 3 333 333 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 3 333 333 yhtiön A-sarjan osaketta.

Sijoittajawarranttien merkintäaika alkaa ja sijoittajawarrantit lasketaan liikkeelle täsmäytyspäivää seuraavasta kaupankäyntipäivästä ja merkintäaika jatkuu viisi vuotta merkintäajan alusta. Sijoittajawarrantit ovat vapaasti luovutettavissa. Sijoittajawarranttien viimeinen kaupankäyntipäivä on 4 kaupankäyntipäivää ennen sijoittajawarranttien merkintäajan päättymistä tai muuna Nasdaq Helsingin päättämänä päivänä. Mikäli yhtiön hallitus päättää vaatia sijoittajawarranttien ennenaikaista erääntymistä, yhtiö voi päättää hakea kaupankäynnin päättämistä 4 kaupankäyntipäivää ennen sijoittajawarranttien tällaisen ylimääräisen merkintäajan päättymistä tai muuna Nasdaq Helsingin päättämänä päivänä.

Sijoittajawarranteilla on mahdollista merkitä A-sarjan osakkeita tai vastaavaa yhdistyneen yhtiön listattuja osakkeita merkintäikkunoiden aikana. Merkintäikkunoita on neljä kertaa vuodessa 1.1.–31.3., 1.4.–30.6., 1.7.–30.9. ja 1.10.–31.12. Sijoittajawarranteilla merkityt osakkeet tuottavat samat oikeudet muiden A-sarjan osakkeiden kanssa kaupparekisterin rekisteröintipäivästä lukien.

Mikäli sijoittajawarranteilla merkitään yhteensä yli 50 000 yhtiön osaketta, voi yhtiön hallitus päättää ylimääräisestä merkintäikkunasta ja rekisteröidä kaikki merkityt osakkeet kaupparekisteriin nopeutetulla aikataululla.