Varsinainen yhtiökokous 2023
Varsinainen yhtiökokous 2022


Lifeline SPAC I Oyj:n osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön hallintoon ja johtamiseen yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Lisäksi yhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan pidettävä, mikäli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian käsittelemistä varten.

Yhtiökokouksen päätösvaltaisuuden edellytykseksi ei osakeyhtiölaissa tai yhtiön yhtiöjärjestyksessä ole asetettu tiettyä osallistujamäärää.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat määritellään osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle
  • hallituksen jäsenten valitsemisesta ja palkkioista
  • tilintarkastajan valitsemisesta ja palkkioista
  • yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan tarvittaessa kutsu koolle ylimääräisiä yhtiökokouksia.