Kansain­välisten menestys­tarinoiden jäljillä

Strategiana yhdistyä pohjoismaisen, korkean kasvupotentiaalin teknologiayhtiön kanssa

Lifeline SPAC I on ensimmäinen pohjoismainen SPAC-yhtiö, jonka tavoitteena on tunnistaa ja hankkia korkean kasvupotentiaalin teknologiapainotteinen kohdeyhtiö. Tiimillämme on selkeät näytöt kansainvälisten menestystarinoiden rakentamisesta. Tavoitteenamme on yhdistyä pohjoismaisen kasvuyhtiön kanssa ja tukea sen kasvustrategian toteuttamista listaamisessa kerättävillä varoilla sekä hyödyntäen omaa laajan kansainvälisen verkostomme osaamista.

Yleisöannin merkintäaika oli 5.–12.10.2021.

Mikä on SPAC-yhtiö?

SPAC-yhtiö (Special Purpose Acquisition Company) on yritysostoja varten perustettu yhtiö, jonka tavoitteena on kerätä pääomaa listautumisannin avulla toteuttaakseen listaamattoman kohdeyhtiön tai -yhtiöiden hankinnan tietyn ajanjakson kuluessa, tavallisesti 6–36 kuukauden sisällä SPAC-yhtiön omasta listautumisesta.

Lue lisää SPAC-yhtiön toimintamallista

Tietoa listautumisannista

Lifeline SPAC I keräsi listautumisannissa 100 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 10 000 000 yhtiön uutta A-sarjan osaketta. Lifeline SPAC I Oyj:n listautumisanti ylimerkittiin ja listautuminen toteutettiin suunnitellusti. Kaupankäynnin A-sarjan osakkeilla alkoi 15.10.2021

Listautumisanti koostui yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella.

Lifeline SPAC I Oyj tarjosi A-sarjan osakkeita listautumisannissa 10,00 euron merkintähintaan.

Listautumisannin jälkeen yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä nousi yli 2 300 osakkeenomistajaan.

Ankkurisijoittajat

Merkittävän osan Instituutioantia muodostivat tietyt ankkurisijoittajat, jotka olivat ennen Listautumisantia antaneet merkintäsitoumukset yhteensä 68,9 miljoonasta eurosta. Ankkurisijoittajia ovat Ahlström Invest B.V., Oy G.W. Sohlberg Ab, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Mandatum Asset Management Oy, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, Rettig Group Oy Ab, Visio Varainhoito Oy ja tietyt WIP Asset Management Oy:n hallinnoimat varat. Ehtojensa mukaisesti merkintäsitoumukset hyväksyttiin täysimääräisesti.

Keskeisiä päivämääriä

Listautumisannin merkintäaika alkoi5.10.2021
klo 10.00
Yleisöannin merkintäaika päättyi12.10.2021
klo 16.00
Listautumisannin tulos julkistettiin14.10.2021
Yleisöannissa annetut osakkeet kirjattiin sijoittajien arvo-osuustileille15.10.2021
A-sarjan osakkeiden kaupankäynti Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentillä alkoi 15.10.2021

Huomioitavaa

Finanssivalvonta hyväksyi listautumisantiin liittyvän suomenkielisen esitteen 4.10.2021.

Materiaalit

Esite
Markkinointiesite
Yhtiöesittely 5.10.2021
Tilintarkastettu Tilinpäätös ja siihen liittyvä tilintarkastuskertomus
Yhtiön perustamissopimus